Reglementen Afspraken rond gedrag om het leuk en gezellig te houden!

Wanneer je bij ons in behandeling bent, heb je niet alleen te maken met de therapeut die je behandelt, maar is er ook interactie met andere zorgverleners en andere cliënten die in de praktijk aanwezig zijn. Dan is het handig dat er regels en afspraken zijn waar iedereen zich aan te houden heeft. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Deze regels hebben we verwoord in een aantal categorieën.

Huisregels Om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen!

 • Cliënten en fysiotherapeuten gedragen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • De praktijkhouders behouden zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Omdat in de praktijk ook mindervalide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld om bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats aan te bieden.
 • Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Ter Harmsel is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte zijn achtergelaten.
 • Ter Harmsel is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wil je bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als je tijdens het wachten lectuur leest, leg dit dan terug als je de wachtruimte verlaat.
 • In het hele gebouw is het verboden om te roken.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Cliënten dragen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen. Ook dien je een T-shirt met lange/korte broek te dragen.
 • In de trainingszaal en in de behandelruimtes neem je een handdoek mee i.v.m. de hygiëne. Bij gebruik van de trainingsapparatuur leg je een handdoek over het zitvlak. Na gebruik van het apparaat laat je deze schoon achter.
 • In verband met de fysieke belasting die in de trainingsruimtes gesteld kan worden, dien je zorg te dragen voor een normaal voedingspatroon.
 • Het gebruik van kauwgom in de trainingsruimtes is verboden.
 • Ter Harmsel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel als jij je niet aan de instructies van de fysiotherapeuten houdt.

Betalingsvoorwaarden Onderdeel van je behandelingsovereenkomst!

 • Als je niet op een gemaakte afspraak verschijnt of te laat (binnen 24 uur) afbelt zonder geldige reden, zal deze afspraak wel voor 75% bij jouzelf in rekening worden gebracht.
 • Wanneer je niet verzekerd bent voor fysiotherapie dien je de behandeling achteraf direct bij de balie af te rekenen door middel van een pinbetaling.
 • De factuur van de fysiotherapeut voldoe je binnen 14 dagen na de factuurdatum. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit? Dan krijgt je na een maand een eerste aanmaning. Deze is nog zonder kosten.
 • Wanneer betaling daarna nog steeds uitblijft, volgt na 2 maanden de tweede aanmaning, vermeerderd met 5 euro administratiekosten.
 • Wanneer de nota daarna nog steeds niet is voldaan volgt 14 dagen later de vooraankondiging van de deurwaarder en wordt deze zaak overgedragen aan de deurwaarder. De nota wordt in dat geval vermeerderd met de incassokosten en deurwaarderskosten.
 • Als door jou een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso of als je een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht hebt afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na de factuurdatum gebruik van gemaakt.
 • Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeer je in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso of de acceptgiro-betalingsopdracht.
 • Zodra je in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien je in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.
 • De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-. Dit alles exclusief omzetbelasting.

Jij bent verzekerd van kwaliteit Hoog aangeschreven bij zorgverzekeraars, kwaliteitsregisters en brancheorganisaties!

Ter Harmsel is al van 2011 PLUS-praktijk van Achmea, VGZ en CZ en TOPZORG-praktijk. Daarmee voldoen we aan de allerhoogste kwaliteitseisen voor fysiotherapeutische zorg, verslaglegging en transparantie. Ook staan al onze specialisten in het Keurmerkregister en is onze praktijk aangesloten bij brancheorganisaties als KNGF, NVMT, NVKF en NVBF. Het onderstreept allemaal dat je bij ons verzekerd bent van kwaliteit!

Fysio ter Harmsel
‘Leven is vrij bewegen’
Hoe kunnen we jou vrij laten bewegen?
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 0522 - 29 19 50
Mail ons: info@fysioterharmsel.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 08:00 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Aangesloten bij:
Onze partners:
Sportverenigingen waarmee we samenwerken:
Collega's gezocht

Ben jij de collega die we zoeken?