Ter Harmsel bedrijfsfysiotherapie voor werkgevers Bedrijfszorg in Zwolle, Meppel en omstreken!

Wanneer kies je voor bedrijfsfysiotherapie?
Bedrijfszorg voor werkgevers richt zich op de vitaliteit van jouw organisatie, jouw teams en jouw individuele medewerkers. Als jij als werkgever alle vraagstukken rond werk en gezondheid die op deze drie niveaus spelen in kaart wilt brengen, is onze bedrijfszorg dé oplossing. We kijken samen met jou naar hoe we de veiligheid en omstandigheden waarin jouw personeel werkt kunnen verbeteren. Het doel: Jouw werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar houden!

Fysio ter Harmsel bedrijfsfysiotherapie

Wat zijn redenen die om bedrijfszorg vragen?

 • Bepalen en vormgeven van het gezondheidsbeleid
 • Grip te krijgen op verzuim
 • In kaart brengen van de gezondheid van jouw personeel
 • Meten van werkbelasting en werkvermogen bij medewerkers
 • Aanbieden van gezondheidsinterventies
 • Werkplekonderzoek en werkplektrainingen
 • Lezingen en workshops
 • Begeleiding van werknemers bij fysieke klachten
 • Re-integratietrajecten bij verzuim
 • Positieve gezondheid

Waarom is bedrijfszorg van waarde?

Bedrijfszorgt voor werkgevers richt zich op de motor van jouw bedrijf: je personeel. Door hun vitaliteit en gezondheid te bevorderen, vergroten onze adviseurs op het gebied van arbeid en gezondheid hun plezier. Dat zorgt voor betrokken medewerkers die beter presteren en minder stress ervaren. Zo blijven jouw medewerkers duurzaam inzetbaar. Als individu, binnen een team en in de gehele organisatie.

Hoe werkt bedrijfszorg precies?

Onze bedrijfszorg werkt op drie niveaus: duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers, voorkomen dat risicogroepen in je organisatie uitvallen en begeleiding bieden bij verzuim en re-integratie. Hierbij zetten we met onze bedrijfszorg de volgende middelen in

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Werkvermogen, werkbelasting en werktevredenheid. Met preventief medisch onderzoek (PMO) brengt onze bedrijfsdeskundige het allemaal in kaart. Het is de graadmeter voor de fysieke en mentale gezondheid van jouw personeel en levert een bron aan informatie op voor het opstellen van het juiste gezondheidsbeleid voor jouw bedrijf. Middels specifieke vragenlijsten, diverse fysieke testen en een leefstijlgesprek doen we metingen op vier vlakken:

 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Vitaliteit
 • Werkvermogen, -belasting en -tevredenheid

Uw medewerker krijgt een overzichtelijk gezondheidsrapport waarmee hij of zij direct aan de slag kan. Jij als werkgever krijgt van ons een managementrapport met adviezen en aanbevelingen om jouw bedrijf nog gezonder te maken en verzuim verder terug te kunnen dringen.

Werkplekonderzoek

Hoe zijn de beeldscherm- en productieplekken in jouw organisatie ingericht? En wat is daar de invloed van op gezondheid, veiligheid en belastbaarheid? Met werkplekonderzoek vinden we de antwoorden. Onze bedrijfsdeskundige vraagt jouw medewerker naar specifieke klachten aan bijvoorbeeld rug, schouder of nek en komt één tot anderhalf uur op locatie meekijken. Als in beeld is met welke specifieke taken en werkbelastingen jouw medewerker te maken heeft, stellen we een helder rapport op van de risicofactoren, inclusief foto’s. Daarin staan aanbevelingen voor jou als werkgever en instructies voor je werknemer over werkhouding, ergonomie, instellen van de werkplek en afwisseling in werkhouding.

Werkplektraining

Als meerdere medewerkers nagenoeg dezelfde werkzaamheden uitvoeren, kan werkplektraining interessant zijn. Onze bedrijfsdeskundige doet dan in jouw bedrijf een intake om te bekijken welke werkzaamheden deze groep mensen verricht en onder welke omstandigheden. Als dit helder is, stelt de bedrijfsfysio een training samen voor een groep van maximaal tien personen. Hierin krijgen jouw medewerkers informatie, vaardigheden en technieken aangereikt om ergonomischer en veiliger te werken. In een eindrapport verwoorden en verbeelden we deze materie.

Lezingen en workshops

Om jouw medewerkers stil te laten staan bij het gezondheidsbeleid van binnen jouw bedrijf, verzorgt onze bedrijfsadviseur lezingen of workshops. Gezondheid, vitaliteit, tiltechnieken, omgaan met stress, belang van goed slapen, mate van bewegen, gezonde voeding, communiceren en samenwerken kunnen daarbij als thema dienen. Welk onderwerp we uitlichten, is maatwerk. Dit stoelen we op uitkomsten uit RI&E- of PMO-onderzoek. Het doel? Dat jouw medewerkers bewust worden van het belang van gezond gedrag. Of nog mooier, dat we ze aanzetten tot gedragsverandering.

Direct consulting

Soms kun je als werkgever niet voorkomen dat een van je medewerkers toch zijn werk tijdelijk niet kan uitvoeren door een lichamelijke klacht. In zo’n geval is het in jouw belang dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Eventueel in aangepaste vorm. Een direct consult met een gespecialiseerde fysiotherapeut helpt daarbij. Binnen 24 uur zien wij de uitgevallen kracht. We stellen een diagnose, behandelen meteen en geven adviezen mee. Jouw als werkgever brengen we direct op de hoogte van dat alles. Zo weet jij meteen waar je aan toe bent en hoe de medewerker zo snel mogelijk weer werk kan uitvoeren. Een flinke besparing op verzuimkosten, wanneer je beseft dat een zieke werknemer al gauw 300 euro per dag kost. Direct Consulting werkt op contractbasis, echter zonder licentiekosten.  Jij als werkgever betaalt bij Direct consulting alleen het eerste consult.

Re-integratie

Persoonlijke omstandigheden, een arbeidsconflict, een onjuiste werkbelasting of een onduidelijk loopbaanperspectief. Er zijn diverse aanleidingen die kunnen leiden tot verzuim bij jouw werknemers. Een goede diagnose én de juiste aanpak vormen dan de basis voor een succesvolle re-integratie. Een arbodienst kan hierin een gericht re-integratietraject inzetten waarbij verschillende disciplines betrokken worden. Wanneer iemand fysieke klachten ontwikkelt, is onze arbeidsfysiotherapeut de aangewezen persoon om in te schakelen. Hij helpt jouw medewerker om stap voor stap terug te keren naar werkhervatting. Altijd in nauw contact met andere hulpverleners en jou als werkgever.

Wie zijn jouw bedrijfsfysiotherapeuten bij Ter Harmsel?

Afspraak maken
 • Wim ter Harmsel
  Wim ter Harmsel
‘Plezier is onbekommerd bewegen’
Hoe kunnen we jou vrij laten bewegen?
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 0522 - 29 19 50
Mail ons: info@fysioterharmsel.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 08:00 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Aangesloten bij:
Onze partners:
Sportverenigingen waarmee we samenwerken:
Collega's gezocht

Ben jij de collega die we zoeken?