Valpreventie

Vallen

 

Het kan zo maar zijn dat u op een dag valt en daarbij vervelend letsel op loopt. Jaarlijks is er sprake van ongeveer 1 miljoen valincidenten, voornamelijk onder mensen van 65 jaar en ouder. In 5% van de gevallen heeft dit een botbreuk tot gevolg. Dat zijn 50.000 mensen per jaar, 135 per dag. Valpreventie wordt dan ook steeds belangrijker.

Valincidenten treden het meest op tijdens het lopen, waarbij struikelen de meest voorkomende oorzaak is, gevolgd door evenwichtsverlies en uitglijden. Bij mensen onder de 75 jaar wordt het vallen vaak veroorzaakt door factoren in de omgeving, zoals losliggende tegels, slechte verlichting of steile trappen.  Bij mensen boven de 75 jaar wordt het vaak veroorzaakt door factoren van de persoon zelf als, verminderd evenwicht, verminderde spierkracht in de benen of slecht lopen.

Na een val worden mensen dikwijls banger. Ze gaan minder bewegen waardoor hun conditie en spierfunctie achteruit gaat en de kans om nog eens te vallen groter wordt.

Vallen wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren.  Hoe meer factoren er zijn hoe groter de kans om te vallen.  Belangrijke factoren zijn:

 • Problemen met evenwicht
 • Problemen met lopen
 • Moeite met opstaan
 • Problemen met aan- uitkleden
 • Invloed van bepaalde medicijnen
 • Pijn of slijtage aan heupen en knieën
 • Niet goed meer kunnen zien
 • Geheugenproblemen
 • Ongewenst urineverlies

Valpreventieprogramma

 

Speciaal voor deze mensen organiseren wij periodiek een Valpreventietraining. U traint in een groep van minimaal 8 en maximaal 15 personen onder leiding van een speciaal opgeleide therapeut  op coördinatie, balans, looptechniek en stabiliteit en valtechniek.

De totale training bestaat uit 8 lessen van 1,5 uur.en wordt gegeven in de sporthal aan de Hoogeweg te Staphorst.  In de eerste en de laatste les zullen er ook een aantal testen worden afgenomen om de trainingsresultaten goed in kaart te kunnen brengen.

De valpreventietraining kost 150 euro en wordt bij aanwezigheid van een aanvullende verzekering meestal volledig of voor een groot deel vergoed.  Kijkt u dit voor de zekerheid altijd van te voren even na in uw verzekeringspolis.

De valpreventietraining wordt periodiek en bij voldoende aanmelding (minimaal 8 deelnemers) gegeven.  Houdt u onze website goed in de gaten wanneer de eerstvolgende training gaat starten. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met ons secretariaat.

Opgave kan door een mail te sturen naar: info@fysioterharmsel.nl of via 0522-291950

Wanneer kunt u deelnemen?

 

Om deel te kunnen nemen aan het programma zijn er wel  een paar voorwaarden. Zoe moet u

 • 65 jaar of ouder zijn
 • U woont zelfstandig
 • U bent in staat om minimaal 15 minuten achter elkaar te lopen zonder hulpmiddel.
 • In het afgelopen jaar bent u 1 of meerdere keren gevallen.
 • U gebruikt geen medicatie welke is geaccocieerd met valrisico.

Deelname is niet mogelijk indien er:

 • ziektes aanwezig zijn met een verhoogd valrisico
 • een verlaagd inspanningsvermogen is door ernstige hart- of longaandoeningen of verder gevorderde botontkalking.
 • In deze gevallen kan er wel individueel fysiotherapeutisch begeleid worden

Het valpreventieprogramma wordt gegeven door:

Henk Middeljans

Plan direct uw afspraak