update medifitgroepen

update medifitgroepen

Zoals u in de persconferentie van 3 november heeft kunnen horen zijn de regels omtrent groepstraining iets aangescherpt.  Het is niet toegestaan in een (grote) groep te trainen.  Wel is het mogelijk om individueel te trainen of in meerder kleine groepjes van 2 te trainen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Omdat wij in relatief kleine groepen werken lukt het prima om de training anders te organisren en kunnen de Medifitgroepen gewoon doorgaan. De trainer zal de les wel iets anders gaan indelen.   Zo zullen er geen gezamenlijke warming up of cooling down gedaan worden en zal de trainer er voor kiezen om de groep reeds bij binnenkomst te verdelen in kleine groepjes van 2 personen, waarbij er een vaste routing binnen de oefenzaal wordt gehanteerd. Ook kan het zijn dat de trainer er voor kiest om de deelnemers afzonderlijk te laten trainen zonder gezamenlijk programma.

Wij vragen u met klem om onze regels wat betreft het deelname aan de Medifitgroepen nog eens goed door te nemen om optimale veiligheid te kunnen garanderen. Wij vragen u om thuis te blijven wanneer u ook maar de geringste verkoudheidssymptomen heeft.  Uw trainer zal hier ook naar vragen voor binnenkomst.  Verder verzoeken we u buiten te wachten totdat de trainer u op komt halen.