Ter Harmsel neemt deel aan Vitaal en Veilig Staphorst

Ter Harmsel neemt deel aan Vitaal en Veilig Staphorst

afgelopen jaar is in het gemeentehuis het officiële startschot gegeven voor het project Vitaal & Veilig Thuis Staphorst. Dit gebeurde in een volle raadszaal door het ondertekenen van een manifest waarmee betrokken netwerkpartners hun verbondenheid aan dit project symbolisch bekrachtigden.

Project

De gemeente heeft dit project opgezet met de Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en de Stichting Vitaliteit en Veiligheid Voor Senioren, omdat zij het belangrijk vinden dat senioren op een prettige en veilige manier in hun woning kunnen (blijven) wonen. SWS deed al eerder een proef hiermee, en deze proef pakte dermate goed uit dat besloten werd hier beleid van te maken.

Huisbezoek

Tijdens het project krijgen mensen van 75 en ouder, indien zij dit willen, bezoek van één van de vrijwilligers. Deze vrijwilliger neemt vervolgens met deze mensen informatie door over veilig wonen, valpreventie, brand- en inbraakpreventie en welzijns-, zorg- en bewegingsactiviteiten in de gemeente Staphorst. Besproken wordt of hulp en ondersteuning geboden kan worden.

Fittest en valpreventie

Ter Harmsel verzorgt voor de ouderen een fittest en een valpreventieprogramma.  Door middel van een fittest krijgt u inzicht in uw gezondheidsstatus, alles keurig en helder verwoord in een overzichtelijk rapport.  De test duurt een half uur en wordt volledig vergoed.

Naast de fittest verzorgt Ter Harmsel een valpreventieprogramma volgens de methodé “vallen verleden tijd”  Het programma beslaat 10 lessen waarbij getraind wordt op balans, coordinatie, spierfunctie en valtechniektraining met als doel om de kans op vallen zo klein mogelijk te maken.

Wilt u ook een seniorenfittest of wilt u ook deelnemen aan het valpreventieprogramma?  Dat kan.  Neemt u hiervoor contact op met de praktijk voor aanmelding en verdere informatie.