Linda Hartkamp-Dijk

  • Kinderfysiotherapeut
  • Algemeen fysiotherapeut
  • Plagiocephalometrie: schedelmeting bij afplatting van de schedel bij baby’s
  • Behandeling van voorkeurshouding bij baby’s
  • Sensorische informatieverwerking
  • Medical Taping Therapeut
  • Mulligan Concept
  • Orthopedische geneeskunde cyriax