Tarieven

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

 

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kunnen wij in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer. Zorg er daarom voor dat u ook dit jaar goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Bent u goed verzekerd?

 

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost.

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?:

Fysiotherapie in de basisverzekering

Algemeen

Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico.  Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Volwassenen


Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bekijk de lijst met deze aandoeningen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)


Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt  als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

 

  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
  • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Tarievenlijst 2022

Ter Harmsel hanteert de volgende tarieven:

Fysiotherapie

Reguliere zitting €39,50
Reguliere zitting inclusief uitbehandeling €54,50
Reguliere zitting inclusief inrichting toeslag €49,50
Eenvoudige korte rapportage €44,00
Fysiotherapeutisch consult €68,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief aan huis €83,50
Lang zitting €58,00
Lange zitting met aan huis toeslag €73,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie €54,50
Intake en onderzoek na verwijzing €54,50
Intake en onderzoek na verwijzing met aan huis toeslag €69,50
Telefonisch consult €25,00

Manuele therapie

Reguliere zitting €49,50
Reguliere zitting inclusief aan huis toeslag €64,50
Reguliere zitting inclusief inrichtingtoeslag €59,50

Kinderfysiotherapie

Reguliere zitting €49,50
Reguliere zitting inclusief aan huis toeslag €64,50
Reguliere zitting inclusief inrichtingtoeslag €59,50

Bekkenfysiotherapie

Reguliere zitting €49,50

Coaching en Preventie

PMO Op aanvraag
Werkplektraining €300,00 (ex. 21% btw)
Groepscursus 1x 3 uur €500,00 (ex. 21% btw)
Groepscursus 2x 3 uur €800,00 (ex. 21% btw)
Lezing (per uur) €100,00 (ex. 21% btw)

Podologie

Podologisch Consult A €63,00
Podologisch Consult B €85,00
Vervolg consult €28,00
Vervaardigen van orthese €38,00
Podotherapeutische zolen €149,95
Tweede paar zolen binnen 8 weken €126,50


Overige diensten

Medifit in groep 1 x per week €41,15
Medifit in groep 2x per week €65,00
Medifit Free 1 x per week €41,15
Medifit Free 2 x per week €65,00
Beweeggroep (GLI) €35,50
Intake Medifit (uur) €51,00
Direct Consulting €54,50
Vervolgbehandeling Direct Consulting €45,50
Echografisch consult €44,50
Niet nagekomen afspraak €26,00

(Alle tarieven onder voorbehoud van typefouten)