Ouderen

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

 

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

 

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

 

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

 

Veilig en Vitaal thuis Staphorst

Wij zijn partner van Veilig en Vitaal Thuis Staphorst.  Een netwerk van verschillende instanties met als gemeentschappelijk doel dat ouderen in de gemeente Staphorst veilig in zijn of haar huiselijke omgeving kan functioneren. Deze ouderen worden bezocht door vrijwilligers die middels een vragenlijst inventariseren welke zorg of aanpassing deze oudere nodig heeft. Dat kan van medische aard zijn, op het sociale vlak liggen of wellicht bouwkundige aanpassingen.  Wij nemen voor deze ouderen een senioren vitaliteitsscan af  en verzorgen een valpreventieprogramma.

 

Senioren Vitaliteitstest

De seniorenvitaliteitstest is een gezondheidscheck voor anderen.  Wij onderzoeken uw lengte, gewicht, bloeddruk, balans en coordinatie, uw spierkracht en conditie.  Alle resultaten worden verwoord in een overzichtelijk rapport wat u meekrijgt naar huis.  Hierdoor weet u precies hoet het met uw gezondheid gesteld is en waar u wellicht nog vooruitgang kunt boeken.  De senioren vitaliteitstest duurt een half uurtje en wordt volledig vergoed.

 

Valpreventieprogramma

Als we ouder worden wordt de kans dat we vallen en daarmee bijvoorbeeld een heup breken groter. Het is dus van groot belang dat we de kans om te vallen zo klein mogelijk maken.  Dat betekent dat we aandacht moeten besteden aan onze mobiliteit, spierfunctie, balans en lenigheid. Daarnaast is het van belang dat we deze functies oefenen in verschillende situaties en dat we weten hoe we het beste kunnen vallen mocht dit zich toch voordoen.   Dit alles leert u in ons Valpreventieprogramma “Vallen Verleden tijd”.   Dit programma bestaat uit 10 lessen onder leiding van een speciaal geschoolde fysiotherapeut in groepsverband.   U kunt zich opgeven voor deze training via de praktijk.

Plan direct uw afspraak