Obesitas

Het beweegprogramma obesitas is specifiek ontwikkeld met voor mensen met met overgewicht. Er is sprake van obesitas wanneer uw BMI hoger is dan 30. Het doel van het beweegprogramma is om u weer fitter te voelen en bewuster met uw lichaam om te gaan. Dit geldt zowel voor lichaamsbeweging als voedingspatroon. U traint gedurende 3 maanden 2 maal per week onder leiding van de fysiotherapeut in een kleine groep (maximaal 8 personen) aan uw conditie. Het trainen van conditie en trainen van grote spiergroepen is dan ook een vast onderdeel in het beweegprogramma. Daarnaast krijgt u begeleiding door de dietiste die u adviseert op het gebied van voeding in 4 bijeenkomsten en samen met u uw voedingspatroon doorneemt en waar nodig bijstuurt. Periodiek wordt uw lichaamssamenstelling en uw conditie gemeten om de vorderingen goed in kaart te kunnen brengen
Kom ook in beweging en meldt u aan voor het beweegprogramma obesitas.

Voor wie

 

Mensen met een BMI groter dan 30.

Duur programma

 

U traint 3 maanden 2 maal per week een uur in een groep van maximaal 8 mensen. In deze periode krijgt u tevens 4 bijeenkomsten dietetiek.

Kosten programma

 

Het beweegprogramma kost in totaliteit 450 euro. Afhankelijk van uw verzekeraar en aanvullend pakket wordt het programma eens in de 2 jaar volledig of voor het grootste gedeelte vergoed.

 

Kijkt u dit altijd voor de zekerheid na in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar

Verwijzing nodig?

 

Voor deelname aan dit beweegprogramma heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Plan direct uw afspraak