Beweegprogramma’s

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat verantwoord  en gedoseerd bewegen de beste therapie is voor mensen met chronische aandoeningen. Om die reden hebben wij een viertal beweegprogramma’s ontwikkeld.  De beweegprogramma’s duren allemaal 3 maanden, waarbij u 2 maal per week onder leiding van een specifiek geschoolde fysiotherapeut traint in een kleine groep. Stap voor stap werkt u aan uw eigen gezondheid met als doel om fitter en vitaler te worden ondanks uw chronische aandoening.

Verwijzing

 

Om deel te kunnen nemen aan het beweegprogramma heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Intake

 

Voorafgaand aan het programma krijgt u informatie opgestuurd waaronder informatie over het beweegprogramma, de intake en u krijgt enkele vragenlijsten toegestuurd over uw aandoening en algehele gezondheid. U wordt tevens uitgenodigd voor de intake. Tijdens de intake worden uw klachten besproken en onderzocht en worden de door u ingevulde vragenlijsten besproken. De fysiotherapeut informeert u verder over het programma en stelt met u samen uw persoonlijke doelen op. Ook zult u enkele fysieke testen ondergaan om uw  aanvangsniveau te kunnen bepalen. Aan de hand van deze gegevens stelt de fysiotherapeut voor u een individueel trainingsschema op.

Programma

 

U traint gedurende 3 maanden 2 x per week in een groepje van maximaal 8 personen onder deskundige leiding van de fysiotherapeut. Samen met de therapeut werkt u aan uw persoonlijke doelen. Uw programma wordt stap voor stap aangepast en doelen eventueel bijgesteld. Halverwege en na afloop van het programma worden de testen herhaald zodat u precies kunt zien wat uw trainingsresultaten zijn geweest.
Omdat u samen met mensen traint die dezelfde aandoening hebben heeft u uitgebreid de tijd om ervaringen uit te wisselen. In de praktijk wordt dit als zeer waardevol ervaren.
Naast het trainingsprogramma wordt bij bepaalde beweegproramma’s ook begeleid door de dietiste door middel van 4 bijeenkomsten.

Evaluatie

 

In het evaluatiegesprek na afloop van het programma worden de resultaten besproken en krijgt u een individueel beweegadvies om het behaalde resultaat te kunnen behouden.  Zo heeft u de mogelijkheid om in een van de medifitgroepen door te stromen of eventueel in het reguliere sportcircuit door te gaan.

Vergoeding

 

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt het programma geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijkt u hiervoor in de polis van uw verzekering.

Plan direct uw afspraak