Werkplekonderzoek

Dry neelding

Regelmatig komt het voor dat klachten ontstaan door een verkeerde werkhouding. Dat kan komen doordat de werkplek niet optimaal is afgestemd op de medewerker, maar het kan ook zijn dat de medewerker niet goed met zijn werkhouding om gaat of te weinig variatie heeft in zijn werkhouding.

 

Om de relatie met de werkplek en de werkbelasting goed in kaart te kunnen brengen kan onze arbeidsfysiotherapeut een werkplekonderzoek uitvoeren.  De therapeut komt dan op de werkplek meekijken met de medewerker.  De werkhouding en de werkbelasting worden nauwkeurig geanalyseerd .  Na de analyse krijgt de werknemer tips en adviezen over mogelijke aanpassingen in de werkplek over het aanpassen van de werkhouding of meer dynamisch gebruik van het lichaam tijdens de uitvoering van het werk.  Dit alles om de mogelijke oorzaak van de reeds aanwezige klachten effectief te kunnen bestrijden of eventuele nog niet aanwezige klachten tijdig te kunnen voorkomen.

Na afloop van het werkplekonderzoek krijgt de medewerker een verslag van het onderzoek met daarin verwoord de gegeven tips en adviezen, verduidelijkt met foto’s die worden gemaakt tijdens het onderzoek.

Een werkplekonderzoek duurt 1,5 uur

Plan direct uw afspraak